REIKI

Reiki je učení práce s vesmírnou energií, jež ze své vlastní podstaty původu nemůže ublížit nebo být zneužita. Rei v překladu znamená vesmírný, životodárný a Ki znamená energii.

Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje energii, zmírňuje bolest, umožňuje hlubokou relaxaci a navozuje pocit harmonie. Aktivuje samoléčebný mechanismus člověka a zlepšuje též mimosmyslové vnímání. Reiki působí nejen na fyzické úrovni, ale i na úrovni duševní a duchovní. Reiki energii může přijímat každý a předávat ji může pouze člověk zasvěcený do určitého stupně reiki od reiki mistra.

Reiki je vhodnou doplňkovou terapií k lékařské péči, která v posledních letech zaznamenává velký nárůst praktikujících i oficiální nasazení např. v amerických nemocnicích. Používá ji mnoho masérů, fyzioterapeutů, zdravotních sester a lékařů.

Nelze s ní ublížit, ani přetáhnout negativní energii na sebe. Reiki samo nachází cestu do míst, kde je jí nejvíce potřeba.
Rovnováhy lze dosáhnout snadno pomocí pokládání rukou na sebe či na druhé.

Důležité o reiki: 

Při léčení reiki se nesnažím neodborně nahradit lékaře. Reiki je možné kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými metodami. Reiki nemůže nahradit akutní chirurgický či jiný neodkladný lékařský zákrok. V tomto případě může být reiki s úspěchem použita jako doplňková terapie.

Reiki má duchovní povahu, ale přesto není náboženstvím. Práce s reiki nevyžaduje slepou víru, ale při práci s ní vznikne důvěra v její praktické používání. Reiki učí a ukazuje lidem bezpodmínečnou lásku.

DORNOVA METODA

Pod názvem Dornova metoda se ukrývá jemná manuální terapie, při které dochází k uvedení kloubů a obratlů zpět do správné polohy. To se děje pomocí volných a přirozených pohybů ošetřovaného prováděných dle instrukcí terapeuta, který zároveň působí tlakem přímo v místě vykloubení. Nikdy ovšem není překročen práh bolesti, díky čemuž je tato metoda zcela bezpečná. Prostřednictvím tlaku terapeutova palce na obratle se uvolňují blokády v tkáních a toku energie.
U pacientů pak dochází k uvolnění fyzický i psychických bloků, které jsou příčinou různých tělesných obtíží, jako je nedostatečné zásobení živinami nebo váznoucí detoxikace v orgánech, tkáních a buňkách.
Jedná se přitom o metodu celostní, jejíž účinek by se měl projevit v různých rovinách. Na rozdíl od některých metod používaných v rámci chiropraxe je Dornova metoda velice šetrná. Nápravu totiž terapeut nezjednává i za cenu šoku či mikrotraumat ve svalech, vazech a kostech, k nimž dochází při prudkých pohybech používaných právě v chiropraxi. Naopak se přirozeným a volným pohybem obchází svalová obrana a jemným tlakem se vše vrací do správné polohy bez nežádoucích vedlejších účinků.
Jak probíhá ošetření?
V praxi se většinou při prvních dvou návštěvách u terapeuta provádí komplexní vyšetření následované ošetřením kloubů a páteře, což trvá zhruba dvě hodiny. Je přitom nutné dodržovat správný postup, jelikož nelze okamžitě ošetřit vybočené obratle bez předchozí korekce délky končetin a vyrotované pánve.
Celý proces má fyzioterapeutický charakter a vyžaduje aktivní zapojení pacienta. Chvíli se pracuje na masérském lehátku, poté vsedě, vestoje či za pohybu. Veškeré používané techniky se pak v průběhu terapie různě kombinují podle toho, co daná situace vyžaduje. Kromě samotného ošetření je dobré také zhodnotit chůzi, pohybové stereotypy, držení těla a symetričnost svalů konkrétního pacienta.
Terapeut se poté zaměří na to, zda se u pacienta projevil rozdíl v délce končetin a případně provede vhodnou korekci. Pacient přitom leží na zádech, pohybuje nohou dle instrukcí a terapeut délku nohou upravuje pomocí ručníku (ručníková metoda). Poté věnuje svou pozornost kloubům kolenním, hlezenním a kyčelním a může zároveň napravit také zánártní kůstky nebo články prstů.
Následuje srovnání pánve, kdy se terapeut soustředí na výši lopat pánevních, předozadní posun (SI skloubení), posun kosti křížové, vyrotování pánve do skrutu a srovnání kostrče. Dále je na místě vyšetření všech segmentů páteře, kontrola vybočených či zapadlých obratlů v křížové a bederní oblasti pomocí palcového hmatu a také prozkoumání obratlů v hrudní a krční oblasti.
Náprava obratlů se vždy provádí za pomoci aktivního pohybu pacienta. Jakmile terapeut odhalí, na kterou stranu je obratel vychýlený, ošetřovaný volným kyvadlovým pohybem houpe protější rukou či nohou dopředu a dozadu. Terapeut pak vyvine jemný protitlak na příslušný obratel a ten následně sám přeskočí na správné místo.
Kromě toho se pak provádí také usazení ramenního a loketního kloubu, záprstních kůstek a eventuálně také jednotlivých článků prstů na rukou. Po uvedení obratle nebo kloubu na správné místo terapeut danou oblast jemně hladí oběma rukama směrem ke kostrči nebo od těla k periferním částem končetin.
Tím podpoří pohyb uvolněné energie v těle.

BREUSSOVA MASÁŽ

Kromě toho, že zahrnuje Dornova metoda cviky pro uvedení kloubů a obratlů zpět do správné polohy, může být terapie doplněna také o Breussovu masáž. Jedná se o relaxační a uvolňující techniku, při které terapeut využívá třezalkový olej. Ten proniká hluboko do tkání a napomáhá při regeneraci meziobratlových plotének.
Breussova masáž je pojmenovaná podle svého tvůrce, kterým byl Rudolf Breuss z Rakouska. Kromě toho, že se využívá jako zakončení celé terapie, se dá aplikovat i na začátku, pokud je nutné nejprve uvolnit napjaté svalstvo. Terapeut přitom provádí jemné tahy přes páteř a meridián močového měchýře, což vede k uvolnění energetických bloků a zároveň snižuje napětí.