MINIMYŠKA - je dětský koutek, který slouží k "odložení" vašich dětí v době, kdy vy cvičíte a kdy si musíte své ratolesti vzít s sebou do FKM.

PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ DĚTSKÉHO KOUTKU:
1) využívání dětského koutku je zpoplatněná služba (ceník)
2) rodič odpovídá za to, že děti nebudou narušovat probíhající cvičební lekce
3) rodič odpovídá za škody způsobené dětmi na vybavní dětského koutku i v ostatních prostorách FKM
4) vyžaduje-li rodič hlídání dítěte odpovědnou osobou, je potřeba si tuto službu předem objednat a uhradit.
5) lektor FKM je oprávněn nepřijmout do dětského koutku "nepřizpůsobivé" dítě